Sztuczna inteligencja jest pojęciem, które coraz częściej pojawia się w naszym życiu. Zasadniczo oznacza ono taki rozwój inteligentnych maszyn, że będą się one zachowywały w sposób zbliżony do sposobu zachowywania się ludzi. Zastosowanie sztucznej inteligencji to przede wszystkim rozpoznawanie mowy, tłumaczenia, wspomaganie procesów decyzyjnych, wspomaganie służby zdrowia i wiele innych. Najciekawszym obecnie obszarem sztucznej inteligencji jest nauczanie maszynowe. W dużym skrócie, nauczanie maszynowe zajmuje się nabywaniem nowej wiedzy przez maszyny przy wykorzystaniu dużych ilości danych. Tym samym maszyny mogą się uczyć, a następnie przewidywać zdarzenia bazując na dostępnych dla nich danych.

Zakłada się, że sztuczna inteligencja w nadchodzącej przyszłości będzie miała coraz większy wpływ na nas poprzez systemy, które będą podejmowały coraz więcej decyzji w naszym imieniu.

Sztuczna inteligencja ma coraz większy wpływ na biznes, aczkolwiek tempo zmian jest dużo wolniejsze niż było to prognozowane. Widoczny jest natomiast znaczny wpływ sztucznej inteligencji na nasze codzienne życie i to w znacznie szerszym zakresie niż mogłoby się wydawać. Nastąpił bardzo szybki rozwój infrastruktury wspomagającej działania sztucznej inteligencji tj. rozwój mocy obliczeniowej i trwający rozwój technologii kwantowej; możliwości przechowywania ogromnych ilości danych i szybkiego dostępu do nich. Tym samym rozwiązania komercyjne stają się coraz bardziej dostępne zarówno finansowo, jak technologicznie. Mimo tych wszystkich sprzyjających okoliczności sztuczna inteligencja nie znajduje zastosowania dla szerokiej grupy odbiorców komercyjnych. Nie-wielka część firm, która zdecydowała się na implementację technologii zmaga się zarówno z problemami natury organizacyjnej jak i kulturowej. Ze względu na to, że sztuczna inteligencja nie rozwiązuje od razu wszystkich problemów, ale wspomaga konkretne procesy, wymaga sporo pracy na etapie implementacji. Zyski, które technologia jest w stanie przynieść, wymagają długotrwałej pracy i ogromnych inwestycji zarówno finansowych, jak i czasowych. Wdrożenie wymaga często całkowi-tego przeorganizowania procesów oraz znacznego zaangażowania zasobów. Skuteczne wdrożenie technologii wymaga zmiany sposobu podejmowania decyzji.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów, aczkolwiek bardzo klasycznym, przy wdrożeniu sztucznej inteligencji jest zakładanie, że technologia nie wymaga większego zaangażowania ze strony pracowników.

Tym samym kluczowe jest z punktu widzenia biznesu takie wdrożenie i użycie technologii, które dzięki dostarczonym informacjom, spowoduje radykalną poprawę szybkości jak i jakości podejmowanych decyzji przez zarządy firm. W celu dokonania tego, konieczne jest skupienie się na tym, jak technologia może zostać efektywnie wykorzystana. Niezmiernie istotny jest też aspekt ludzki, bez którego nawet najlepsza technologia nie przyniesie oczekiwanych zmian.

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię.
Sebastian Goschorski, e-mail: sebastian@goschorski.pl