Polityka Prywatności

Sebastian Goschorski dokłada wszelkich starań, by zachować poufność otrzymywanych od Państwa informacji. Państwa dane są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Prywatne dane, które Państwo udostępniają kontaktując się z nami za pomocą witryny internetowej, są przez nas wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz przekazania informacji na temat naszych usług. Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne lub wymagane przez prawo. Nie odsprzedajemy ich także innym podmiotom.
Informacje prywatne, które otrzymujemy od Państwa, są przechowywane nie dłużej niż jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione i nie dłużej niż to zostało określone w stosownych przepisach.

 

Polityka prywatności