Komentarze

Pracodawcy komentują: Eksport znacznie przyspieszył

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: W listopadzie 2021 r. wzrost eksportu o 17,5% pozytywnie zaskoczył. Przyspieszyło również tempo wzrostu importu (+30%).

Pracodawcy komentują: Co trzeci bezrobotny nie ma kwalifikacji zawodowych

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Według danych GUS stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła 5,8%.

Pracodawcy komentują: Nadwyżka importu nad eksportem wciąż się powiększa

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Według danych Narodowego Banku Polskiego w rachunku bieżącym bilansu płatniczego w sierpniu odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (6,5 mld zł), dochodów pierwotnych (9,8 mld złotych), a także dodatnie saldo usług (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł).

Firma w nowej rzeczywistości

Koronawirus spowodował, że znaleźliśmy się w nieznanej rzeczywistości. Obecne uwarunkowania wymusiły na wszystkich radzenia sobie z całkiem nowyumi zjawiskami, jak i z tymi, które były już znane, ale na zupełnie inną skalę.

How to take care of cybersecurity while working remotely in the new reality

The situation with which we are currently dealing calls for an entirely new approach to the management of business organisa-tions and their assets. Whether these changes will be successful, and thus the business organisation will survive, strong-ly depends on our ability to agilely organ-ise business processes and help employees switch to the new way of working. Due to constant changes and companies’ inability to plan the entire process in detail, organi-sations have become exposed to cyber risk to much higher degree than it was possible in the past.

Koronawirus: nowa rzeczywistość dla firm rodzinnych

Biura rachunkowe to często rodzinne biznesy, które z powodu pandemii są bardziej obciążone pracą, a nierzadko doświadczają także załamania płynności finansowej wskutek zamykania firm przez ich klientów lub nieściągalnych należności.

PMI w kwietniu na dnie

Według danych GUS w kwietniu PMI (wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym w danym kraju) dla przetwórstwa przemysłowego wynosiło 31,9 pkt. To rekordowo niski odczyt od niemal 22 lat. Tempo spadków przeraża: już w marcu była mowa o silnym pesymizmie (42,4 pkt), tymczasem perspektywa kwietniowa uległa wyraźnemu pogorszeniu.

Wskaźnik PMI w Europie drastycznie spadł

Opublikowane dane z badania PMI wskazują na drastyczny spadek wskaźnika we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Rosji czy Japonii. Choć przeprowadzone badania nie objęły Polski, możemy prognozować, że sytuacja w naszym kraju jest porównywalna.

Grudniowe bezrobocie wzrosło, jednak to zjawisko coroczne

Jak podaje Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej grudniowa stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc., a więc wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do listopadowej.

Ceny wciąż rosną

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 2,9% r/r. Czerwcowa inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,6%.

Gorsze nastroje w przemyśle

Według komunikatu IHS Markit czerwcowy wskaźnik PMI sektora przetwórstwa przemysłowego wyniósł 48,4 pkt. To już ósmy miesiąc z rzędu, kiedy ankietowani menedżerowie logistyki wskazują na pogarszające się perspektywy w sektorze wytwórczym.

Inflację napędza drożejąca żywność

Jak podaje GUS ceny koszyka usług konsumpcyjnych i towarów wzrosły w maju o 2,3% r/r oraz o 0,2% m/m. Dynamika wzrostu inflacji wyhamowuje, nie ma podstaw, aby spodziewać się zmian stóp procentowych.

Pesymizm w przemyśle

Według raportu IHS lutowy wskaźnik PMI polskiego przetwórstwa przemysłowego wyniósł 47,6 pkt. w porównaniu ze styczniowym 48,2 pkt.

Wyniki finansowe wskazują na ożywienie w inwestycjach

Jak podaje GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku przychody przedsiębiorstw wzrosły o 7,1%, a koszty ich uzyskania o 7,5%. Poprawa wyników finansowych jest zauważalna w mniej rentownych branżach, z kolei sektory najbardziej rentowne osiągają gorsze wyniki.

Rynek pracy wciąż niezwykle chłonny

Druga edycja Targów Pracodawców cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.