OFERTA

FinancePRO w ramach usługi zewnętrznego Dyrektora Finansowego/ CFO wspiera działalność firm w zakresie obsługi finansowej, transakcyjnej, doradztwa biznesowego oraz outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego. Koncentrujemy się na obsłudze transakcji i procesów strategicznych dla wybranych klientów. W swojej działalności kierujemy się etyką oraz zapewnieniem satysfakcji klientom. Doradztwo transakcyjne W ramach doradztwa transakcyjnego wspieram klientów przede wszystkim w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Kompleksowe wsparcie przy przejęciu firmy. Pełne wsparcie przy procesie przejęcia firmy, począwszy od identyfikacji potencjalnych podmiotów, a skończywszy na integracji następujące po zakupie.
 • Kompleksowe wsparcie przy sprzedaży firmy. Począwszy od przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wycena spółki, sporządzenie listy inwestorów oraz kontakt z nimi, prezentacja spółki, spotkania, odpowiedzi na dodatkowe pytania, badanie due dilligent, negocjacje warunków oraz struktury transakcji.
 • Kompleksowe wsparcie przy nowych inwestycjach zarówno w kraju jak i zagranicą.
Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia:
 • Możliwość zwiększenia wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa.
 • Ustrukturyzowanie procesu, co umożliwia jego sprawne przeprowadzenie.
 • Sprawne przeprowadzenie kompleksowego procesu.
Doradztwo finansowe W ramach doradztwa finansowego wspomagamy klientów w:
 • Przygotowaniu biznesplanu, budżetów oraz prognoz finansowych. Odpowiednio przygotowane prognozy finansowe wpływają na rozwój i bezpieczeństwo firmy.
 • Pozyskiwaniu finansowania. Kluczowym elementem rozwoju każdej firmy jest pozyskanie finansowania na bieżące funkcjonowanie oraz projekty inwestycyjne. Finansowanie w zależności od sytuacji firmy może być pozyskane z banku, funduszy venture i private equity, leasingu, obligacji czy crowdfundingu.
 • Optymalizacja długu.
Doradztwo gospodarcze W ramach usług doradztwa biznesowego, wspieram firmy w ich ciągłym rozwoju. Główne usługi to:
 • Wsparcie przy procesie sukcesji w firmach rodzinnych.
 • Doradztwo w zakresie budowania i reorganizacji działów finansowo-księgowych.
 • Doskonalenie procesów biznesowych. W ramach tego działania pomagamy w optymalizacji zasobów przedsiębiorstwa, co pomaga na wzrost rentowności przedsiębiorstwa.
 • Racjonalizacja kosztów przedsiębiorstwa w tym zarządzanie płynnością i rentownością.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu finansowania z Unii Europejskiej oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorstw.
Weryfikacja księgowa oraz usługi księgowe Pełne wsparcie firm w zakresie weryfikacji księgowych oraz bieżącej obsługi księgowej. Wsparcie przy projektach inwestycyjnych W ramach obsługi pomagamy w planowaniu oraz przeprowadzaniu nowych inwestycji w szczególności:
 • W pośrednictwie przy zakupie nieruchomości komercyjnych.
 • We wsparciu przy pozyskaniu finansowania za zakup nieruchomości.
Oferta FinancePRO

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię.
Sebastian Goschorski, e-mail: sebastian@goschorski.pl