OFERTA

FinancePRO w ramach usługi zewnętrznego Dyrektora Finansowego/ CFO wspiera działalność firm w zakresie obsługi finansowej, transakcyjnej, doradztwa biznesowego oraz outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego. Koncentrujemy się na obsłudze transakcji i procesów strategicznych dla wybranych klientów. W swojej działalności kierujemy się etyką oraz zapewnieniem satysfakcji klientom.

Doradztwo transakcyjne

W ramach doradztwa transakcyjnego wspieram klientów przede wszystkim w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa.

 • Kompleksowe wsparcie przy przejęciu firmy.
  Pełne wsparcie przy procesie przejęcia firmy, począwszy od identyfikacji potencjalnych podmiotów, a skończywszy na integracji następujące po zakupie.
 • Kompleksowe wsparcie przy sprzedaży firmy.
  Począwszy od przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wycena spółki, sporządzenie listy inwestorów oraz kontakt z nimi, prezentacja spółki, spotkania, odpowiedzi na dodatkowe pytania, badanie due dilligent, negocjacje warunków oraz struktury transakcji.
 • Kompleksowe wsparcie przy nowych inwestycjach zarówno w kraju jak i zagranicą.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia:

 • Możliwość zwiększenia wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa.
 • Ustrukturyzowanie procesu, co umożliwia jego sprawne przeprowadzenie.
 • Sprawne przeprowadzenie kompleksowego procesu.

Doradztwo finansowe

W ramach doradztwa finansowego wspomagamy klientów w:

 • Przygotowaniu biznesplanu, budżetów oraz prognoz finansowych.
  Odpowiednio przygotowane prognozy finansowe wpływają na rozwój i bezpieczeństwo firmy.
 • Pozyskiwaniu finansowania.
  Kluczowym elementem rozwoju każdej firmy jest pozyskanie finansowania na bieżące funkcjonowanie oraz projekty inwestycyjne. Finansowanie w zależności od sytuacji firmy może być pozyskane z banku, funduszy venture i private equity, leasingu, obligacji czy crowdfundingu.
 • Optymalizacja długu.

Doradztwo gospodarcze

W ramach usług doradztwa biznesowego, wspieram firmy w ich ciągłym rozwoju. Główne usługi to:

 • Wsparcie przy procesie sukcesji w firmach rodzinnych.
 • Doradztwo w zakresie budowania i reorganizacji działów finansowo-księgowych.
 • Doskonalenie procesów biznesowych.
  W ramach tego działania pomagamy w optymalizacji zasobów przedsiębiorstwa, co pomaga na wzrost rentowności przedsiębiorstwa.
 • Racjonalizacja kosztów przedsiębiorstwa w tym zarządzanie płynnością i rentownością.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu finansowania z Unii Europejskiej oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorstw.

Weryfikacja księgowa oraz usługi księgowe

Pełne wsparcie firm w zakresie weryfikacji księgowych oraz bieżącej obsługi księgowej.

Wsparcie przy projektach inwestycyjnych

W ramach obsługi pomagamy w planowaniu oraz przeprowadzaniu nowych inwestycji w szczególności:

 • W pośrednictwie przy zakupie nieruchomości komercyjnych.
 • We wsparciu przy pozyskaniu finansowania za zakup nieruchomości.

Oferta FinancePRO

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię.
Sebastian Goschorski, e-mail: sebastian@goschorski.pl