Zmiany, których obecnie doświadczamy, kreują zupełnie nową rzeczywistość i będą wymagały od firm zmiany podejścia do sposobu zarządzania organizacją. Powodzenie tych zmian w dużej mierze zależy od tego jak zaczniemy i jak poukładamy procesy. Chociażby obecna sytuacja, związana z masowym przejściem na prace zdalną, powoduje konieczność nowego podejścia do zarządzania procesami w firmie i wdrożenia zupełnie nowych wskaźników oceny efektywności. Jeśli sytuacja przedłuży się, a ludzie nie odnajdą się w nowej sytuacji poprzez jej akceptację, organizacja może bardzo szybko zakończyć swoje istnienie. W tym artykule postaram się pokazać parę kluczowych obszarów, które wymagają przemyślenia.

Najważniejszym jest odpowiednie zaplanowanie działań związanych z przestawieniem firmy na nową rzeczywistość. Wszelkie decyzje powinny być poprzedzone sensowną analizą, a komunikacja powinna być jak najbardziej jasna dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejsze pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć przed przygotowaniem planu działania to:

  1. Ogólna sytuacja firmy. Jak wygląda sytuacja w mojej branży? Jak na tym tle wygląda moja firma?
  2. Kluczowi kontrahenci. Zarówno odbiorcy jak i dostawcy. Czy jestem gotowy do podjęcia rozmów odnośnie płatności, terminów wykonania usług?
  3. HR. Jak wygląda sytuacja z ludźmi? Czy potrzebne są dodatkowe działania? Czy ktoś w organizacji potrzebuje wsparcia? Bardzo ważne jest umiejętne poukładanie pracy zdalnej, bo obecnie większość pracowników po prostu została zmuszona zostać w domu i ich efektywność jest bardzo niska, albo nawet zerowa.
  4. IT. Czy nasze systemy są przygotowane do zmian, które zaszły?
  5. Finanse. Czy koszty zostały przejrzane? Czy księgowość jest odpowiednio zorganizowana? Czy cash flow jest regularnie przeglądany?
  6. Komunikacja z klientami. Czy oczekują od nas dodatkowych informacji? Czy potrzebujemy powołać zespół wsparcia?

Kluczowe pytania jako plik pdf.

Oczywiście lista ta w żaden sposób nie wyczerpuje wszystkich pytań, a jest jedynie wstępem do bardziej kompleksowej analizy.

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny się skupić na analizie i na odpowiednim zaplanowaniu działań tak, aby obecna sytuacja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na działanie firmy. Powinny znaleźć się tam plany dotyczące bieżącej działalności.

 Przetrwanie firmy - ilustracja

Pobierz jako pdf.

Komunikacja zmian, które są następstwem dokładnej analizy przedsiębiorstwa również jest kluczowa. W przypadku przedłużającego się spowolnienia konieczne mogą być redukcje pensji lub zwolnienia. W komunikacji wewnątrz firmy istotne będzie odpowiednie zakomunikowanie i przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa oraz omówienie kroków, które zostały podjęte w celu przetrwania.

Reasumując. Przed firmami, nawet tymi, które są odporne na różnego typu kryzysy, jest aktualnie wiele wyzwań. Trzeba dokładnie przeanalizować obecną sytuację firmy i odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie są największe zagrożenia. Bez różnicy w jakim momencie cyklu biznesu się znajdujecie.

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię w jaki sposób najlepiej przejść przez okres zmian mając pod szczególnym nadzorem te procesy, które można kontrolować.

Sebastian Goschorski, tel. 536 920 208, e-mail: sebastian@goschorski.pl