W ramach „Nowego Ładu” przewiduje się powołanie do życia Centrum Obsługi Inwestora dla projektów strategicznych z punktu widzenia interesów państwa. Rozwiązania takie funkcjonują obecnie w innych krajach np. we Włoszech czy na Węgrzech. Dzięki niemu Ministerstwo Finansów będzie dbało o kompleksową obsługę takich inwestycji. Inwestor w ramach ułatwienia, otrzyma jedna opinię podatkową o wszystkich skutkach podatkowych związanych z jego inwestycją. W myśl proponowanych zmian będzie to Interpretacja 590, zwana również porozumieniem inwestycyjnym. Będzie ona swojego rodzaju listem żelaznym, który da inwestorowi najwyższą możliwą ochronę. Porozumienie będzie obowiązywać 5 lat od jego wydania, oczywiście ustawodawca przewiduje możliwość jego renegocjacji w sposób skutkujący zmianami, w tym przedłużenie okresu jego obowiązywania. Porozumienie wyeliminuje konieczność składania odrębnych wniosków do różnych organów podatkowych w tym wniosków o:

  • interpretacje indywidualne,
  • uprzednie porozumienia cenowe (APA),
  • wiążące informacje stawkowe (WIS),
  • opinię zabezpieczającą (OZ).
  • wiążące informacje akcyzowe (WIA). 

Porozumienie będzie dotyczyć inwestycji na poziomie 100 milionów złotych (50 milionów od 2025 roku). Przedmiot informacji udzielanych w porozumieniu nie będzie ograniczony przepisami ordynacji, dzięki temu pozwoli na szersze określenie skutków podatkowych. Porozumienie inwestycyjne jako umowa będzie informacją wiążącą zarówno dla przedsiębiorcy oraz administracji skarbowej.