W czasie mojej pracy z firmami wielokrotnie widziałem, że kluczową sprawą w każdej organizacji jest znajomość zasad działania finansów. Zrozumienie tego jak funkcjonują finanse a w szczególności jak je mierzyć oraz w jaki sposób poszczególne osoby mają na niego wpływ jest decydującym czynnikiem powodzenia przedsiębiorstwa. Jeśli takie pojęcia jak obrób, rachunek zysków i straty, bilans, będą lepiej zrozumiałe jest znacznie większą szansa na znaczą poprawę wyników finansowych a tym samym często przetrwaniem przedsiębiorstwa. Jeśli takie pojęcia jak obrób, rachunek zysków i straty czy bilans będą lepiej zrozumiałe, jest znacznie większa szansa na poprawę wyników finansowych.

Ten blog jest dla osób, które poszukują finansowej inteligencji, mającej im pomóc w prowadzeniu własnego biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które chcą swój biznes rozwinąć w większą organizację i z czasem pozyskać zewnętrzne finansowanie w postaci inwestora z sektora private equity lub venture capital. Będzie na nim (blogu) dużo na temat sztucznej inteligencji, bo to ona jest przyszłością w finansach i księgowości.

Dlaczego powinniśmy zajmować się zarządzaniem finansami?

Praktycznie każdego dnia powstają nowe firmy, w tym bardzo wiele przedsiębiorstw technologicznych. Często firmy te mają genialne pomysły i olbrzymie wsparcie inwestorów. Niestety, wiele tych projektów ulega przedwczesnemu zakończeniu, ze względu na brak właściwego zrozumienia podstawowych pojęć księgowych oraz braku umiejętności zarządzania środkami finansowymi posiadanymi przez nie. Zatem, co tak naprawdę jest ważne?

 

Dla takich firm kluczowe w zrozumieniu finansów jest:

  • umiejętność spojrzenia z góry na większą całość. Należy pamiętać, że rezultaty finansowe muszą być zawsze spostrzegane w kategorii większego obrazka. Konieczne jest uwzględnienie takich czynników jak konkurencja, sytuacja ekonomiczna, zmieniające się potrzeby konsumentów, cykl ekonomiczny, nowe technologie,
  • umiejętność zrozumienia analiz. Wraz ze wzrostem zrozumienia jak działają finanse, pojawia się też lepsze zrozumienie jak odczytywać wskaźniki pochodzące z analizy wskaźnikowej,
  • umiejętność czytania dokumentacji finansowej ze zrozumieniem. Managerowie, którzy posiadają tą umiejętność wiedzą jak analizować rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów finansowych, mają największe szanse na sukces.

 

Jak jest w tym rola managera

Po pierwsze każdy manager powinien odpowiedzieć sobie na pytanie czy faktycznie jest w stanie otrzymać więcej z biznesu niż do niego wkłada. Czyli czy faktycznie udaje się kreować wartość. W tym celu jest konieczne dokładne śledzenie tego, co udaje Ci się uzyskać w ramach prowadzonej działalności.

Po drugie trzeba mieć dokładnie określone cele, w tym oczywiście cele finansowe. Takie działanie pozwoli na odpowiedzenie sobie na pytanie czy rzeczywiście kreujemy takie wielkości wyniku finansowego jakie były założone.

Po trzecie, czy kreowanie wyniku nie kosztuje nas zbyt dużo zasobów zarówno finansowych jak i osobowych.

Należy pamiętać, że tak naprawdę przynajmniej co trzeci biznes upada w wyniku słabej znajomości działania finansów lub braku porządnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Globalnie około 50% biznesów upada w ciągu pierwszego roku, z czego znaczna część niepowodzeń jest spowodowana kompletnym brakiem zrozumienia podstawowych zasad zarządzania finansami. Według badań przeprowadzonych przez Unię Europejską brak zrozumienia finansów jest główną przyczyną upadku start-upów.

 

Czy zarządzanie finansami to sztuka?

Zarządzanie finansami i księgowość to zdecydowanie dziedziny, które łączą w sobie elementy za-równo nauki, jak i sztuki. W związku z tym należy zawsze podchodzić z pewnym dystansem i szczególnym zrozumieniem do danych, które otrzymujemy z działów finansowych. Sprawozdania finansowe często odbierane są jako w 100% odpowiadające zdarzeniom gospodarczym, a na ich podstawie podejmowanych dotyczące przyszłości firmy. Takie podejście niestety jest obarczone ryzykiem, bo nie jest możliwe aż tak dokładne odwzorowanie rzeczywistości w postaci cyfr. Sztuka finansów polega na tym, że używając ograniczonej ilości danych należ jak najbardziej prawdziwie przedstawić jak dobrze radzi sobie firma. Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ czasami trzeba określić ilościowo coś, co nie jest tak łatwo zamienić na liczbę. Problemem jest to, że księgowi często muszą określić kategorię danego zdarzenia działając w warunkach nie posiadania pełnej wiedzy lub w przypadku dużego skomplikowania transakcji. Rezultaty tych estymacji często obarczone są błędem, związanym z osobistym doświadczeniem lub jego brakiem, osoby, która tej decyzji dokonuje.

 

Dlaczego należy zwiększać nasze zrozumienie finansów

Bardzo ważne z punku widzenia rozwoju i przetrwania spółki jest rozumienie tego, co tak naprawdę znaczą cyfry. Z założenia moim celem jest przybliżenie finansów przedsiębiorstw osobom, które podejmują decyzje w przedsiębiorstwach. Osoby te powinny mieć jak najszerszą wiedzę dotyczącą tego, jak ich decyzje wpływają na organizację i czy są w stanie one zapewnić jej przetrwanie. Konieczne jest też poznanie powodów, dla których informacje mogą być obciążone ułomnością. Dokładnie analizując te dane, będą w stanie stwierdzić czy firma jest dochodowa.

 

Jest to o tyle istotne, że w dalszym ciągu można znaleźć w prasie informacje o bardzo dużych organizacjach, które nawet nie są zainteresowane dokładnym analizowaniem kosztów wytworzonych produktów lub usług, nie mówiąc już o prowadzeniem rachunkowości zarządczej. Takie podejście niestety zazwyczaj kończy się źle.

Reasumując, w dzisiejszych czasach, bez podstawowej znajomości finansów prowadzenie biznesu jest praktycznie niemożliwe.

 

Zapraszam do kontaktu. Z miłą chęcią pomogę i wyjaśnię.
Sebastian Goschorski, e-mail: sebastian@goschorski.pl