Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.

Największe zmiany, z którymi muszą się uporać przedsiębiorcy, a tym samym i biura rachunkowe, to:

  • wykaz podatników VAT (tzw. biała lista),
  • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment),
  • kary za błędy w JPK,
  • ulga na złe długi w podatku dochodowym.

Biała lista

Nowy wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa KAS (nazywany potocznie białą listą), który ma umożliwiać sprawdzanie kontrahentów i zapewniać, że płatności za dostawy trafią na właściwy rachunek bankowy, funkcjonuje od 1.09.2019 r. Z założenia miał być bardzo prosty w użytkowaniu i prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, będąc sprawnym narzędziem weryfikacji kontrahentów, ułatwiającym życie zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom. Stało się inaczej, m.in. dlatego, że w przypadku transakcji o wartości wyższej niż 15 tys. zł ustawodawca przewidział sankcje w postaci zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w CIT/PIT kwoty przelanej na rachunek spoza białej listy oraz odpowiedzialności za zaległości kontrahenta w VAT z tytułu nierozliczenia podatku od takich transakcji.

 

Dalsza część artykułu: https://rachunkowosc.com.pl/zmiany_w_podatkach_w_2020_r_z_perspektywy_biur_rachunkowych